Privacy Verklaring Klik Hier

Arrow up
Arrow down

RKFC Lindenheuvel - Heidebloem Combinatie

Correspondentieadres : Postbus 182, 6160 AD Geleen

Get Adobe Flash player

Jarigen :

23 aug;Timo Houben, Abdelmagio Karraz, Tom Poussart, Stef Delarue
25 aug;Alem Zekiri, Andrew Pfeiffer
26 aug;Chloe de Kleijn
27 aug;Jordy Mahwin, Lorenzo Willems
29 aug;Lecittu Piga
03 sept;Jarno Hurkens
05 sept;Giovannu Kerstens, Finn Veugelers
06 sept;Mohamed Habibi
07 sept;Sim Puttileihalat
08 sept;Khalid Boukyoud

inloggen

Alleen bestemt voor geautoriseerde gebruikers

Facebook

Foto Album

Klik/Druk op 1 van de logo's

Nieuwe Talenten

      Klik HIER voor meer info 

Print Friendly, PDF & Email
RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. kent diverse contributiecategoriën. De contributiebedragen voor het seizoen 2018-2019 zijn vastgesteld zoals in onderstaande tabel. Tijdens de ledenvergadering op 25 mei 2018 is de vergadering unaniem akkoord gegaan met het vaststellen van de volgende contributiebedragen:
 

Senioren

170 Euro

Leden

Niet actief

54 Euro

Veteranen

100 Euro

A/B-jeugd

120 Euro

C/D-jeugd

110 Euro

E/F-jeugd

90 Euro

Mini-F

75  Euro

 
Derde en ieder daarna volgend lid van één gezin 50 euro. Onder één gezin wordt verstaan op hetzelfde adres wonend (volgens inschrijving basisadministratie gemeente). Als eerste en tweede van het gezin worden aangemerkt degenen die het hoogste bedrag aan contributie verschuldigd zijn.
 

Betalen:
De inning van de contributie vindt uitsluitend plaats via een afgegeven doorlopende Europese incasso. Betaalde u nog niet via een afgegeven machtiging, dan dient u het formulier "Machtiging voor standaard Europese incasso SEPA" in te vullen, te ondertekenen en af te geven aan de penningmeester. 
Het rekeningnummer waarop de contributie moet worden overgemaakt is: NL82RABO0130519839 ten name van penningmeester RKFC L'heuvel H'bloem Comb.  Vermeldt tevens 'contributie' en uw naam en voornaam  Leden die hun contributie niet tijdig betalen, mogen niet langer voetballen en/of trainen. De betalingsverplichting blijft echter bestaan. Dit betekent ook dat men voor een  periode van 3 jaar geen overschrijving kan krijgen.
Met ingang van het nieuwe seizoen 2017 - 2018 zal de contributie in 1 termijn worden afgeschreven. Zulks conform huishoudelijk reglement d.d. 5 april 2017.
 
Looptijd:
Lid van RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. is men voor een heel seizoen (1 juli-30 juni). Bij het tussentijds opzeggen van het lidmaatschap is men toch de contributie voor een heel seizoen verschuldigd. Zulks conform huishoudelijk reglement d.d. 5 april 2017.
Als je het nieuwe seizoen niet meer wilt voetballen of geen lid meer wilt blijven, meld je dan vóór 1 juni af bij de secretaris ( of 06-38111439). Afmelden bij je leider is niet voldoende. Iedereen die per 1 juni op de ledenlijst staat is de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd.
.
 
Tussentijdse aanmelding:
Nieuwe leden die zich gedurende het seizoen aanmelden betalen een gereduceerd bedrag. Zie huishoudelijk reglement d.d. 5 april 2017. Bij tussentijdse aanmelding dient de verschuldigde (jaar)contributie tegelijk met de inlevering van het aanmeldformulier te worden betaald.
 
Opzegging:
Het stopzetten van het lidmaatschap dient jaarlijks te geschieden uiterlijk op 31 mei. Je krijgt geen terugbetaling van de de contributie als je het lidmaatschap lopende het seizoen beëindigt. Ook als je het lidmaatschap niet tijdig hebt opgezegd, wordt er geen contributie terugbetaald. Opzeggen kan alleen middels het volledig invullen van het formulier Wijziging Lidmaatschap.
 
 
 • Druk&Print
  Druk&Print
 • Restaurant Hafenstube
  Restaurant Hafenstube
 • Cafe de Paesjsjtal
  Cafe de Paesjsjtal
 • MPD
  MPD
 • Metsemakers
  Metsemakers
 • Volkshoes
  Volkshoes
 • Maurice Lemmens
  Maurice Lemmens
 • Hotel Normandie Geleen
  Hotel Normandie Geleen
 • Van Kessel Autohandel
  Van Kessel Autohandel
 • Jo Sluyter
  Jo Sluyter
 • Rass Bandenspecialist
  Rass Bandenspecialist
 • Bloemenmarkt Boree
  Bloemenmarkt Boree
 • Rabobank Sittard-Geleen
  Rabobank Sittard-Geleen
 • Likabo
  Likabo
 • Agron
  Agron
 • Jupiler
  Jupiler
 • Gerrits Winkel
  Gerrits Winkel
 • Stans Hairstyling
  Stans Hairstyling
 • Bosmi
  Bosmi
 • A.A. Wagemans BV
  A.A. Wagemans BV
 • &Leven
  &Leven
 • Coorens
  Coorens
 • Fysiotherapie Lindenheuvel
  Fysiotherapie Lindenheuvel
 • CV & Waterservice Emile
  CV & Waterservice Emile
 • Hensgens
  Hensgens
 • Baetsen Group
  Baetsen Group
 • Jumbo
  Jumbo