Privacy Verklaring Klik Hier

Arrow up
Arrow down

RKFC Lindenheuvel - Heidebloem Combinatie

Correspondentieadres : Postbus 182, 6160 AD Geleen

Get Adobe Flash player

Jarigen :

23 aug;Timo Houben, Abdelmagio Karraz, Tom Poussart, Stef Delarue
25 aug;Alem Zekiri, Andrew Pfeiffer
26 aug;Chloe de Kleijn
27 aug;Jordy Mahwin, Lorenzo Willems
29 aug;Lecittu Piga
03 sept;Jarno Hurkens
05 sept;Giovannu Kerstens, Finn Veugelers
06 sept;Mohamed Habibi
07 sept;Sim Puttileihalat
08 sept;Khalid Boukyoud

inloggen

Alleen bestemt voor geautoriseerde gebruikers

Facebook

Foto Album

Klik/Druk op 1 van de logo's

Nieuwe Talenten

      Klik HIER voor meer info 

Print Friendly, PDF & Email

Bekerreglement (2018-2019)

 
Volgt...
 
Promotie-/ degradatieregeling categorie A (2018-2019)
 
1e elftal: 3e klasse B
Volgt...
 
2e elftal: reserve 2e klasse B
Volgt...
 
Promotie-/ degradatieregeling categorie B (2018-2019)
 
3e elftal: reserve 6e klasse 10
Volgt...
 

Rangorde in competie, kampioenschap (2018-2019)

Volgt...

 

 

Periodekampioenschap 2018-2019 (1e en 2e elftal)
 
1e elftal: voor de klassen bestaande uit veertien teams geldt:
- Een eerste periode van acht wedstrijden (wedstrijddagen 1 tot en met 8).
- Een tweede periode van negen wedstrijden (wedstrijddagen 9 tot en met 17).
- Een derde periode van negen wedstrijden (wedstrijddagen 18 tot en met 26).
 
2e elftal: voor de klassen bestaande uit twaalf teams geldt:
- Een eerste periode van acht wedstrijden (wedstrijddagen 1 tot en met 8).
- Een tweede periode van zeven wedstrijden (wedstrijddagen 9 tot en met 15).
- Een derde periode van zeven wedstrijden (wedstrijddagen 16 tot en met 22).
 
Na iedere periode wordt over die periode de stand opgemaakt. Het team dat in die periode de meeste punten heeft behaald, mag zich periodekampioen noemen. Eindigen in een periode teams gelijk, dan is het doelsaldo van de betreffende periode van doorslaggevende betekenis. Is dit ook gelijk, dan is het aantal doelpunten vóór beslissend. Is dit ook gelijk, dan volgt een beslissingswedstrijd c.q. een halve competitie. Teams die al een periodetitel hebben verworven, kunnen geen volgend periodekampioenschap verkrijgen en dus niet deelnemen aan een beslissingswedstrijd c.q. halve competitie. Voor klassen die bestaan uit een even aantal teams met drie perioden geldt: 
a. Als de periodekampioen van de eerste periode ook in de tweede periode bovenaan eindigt, dan wordt de nummer twee van de tweede periode aangemerkt als vervangende periodekampioen.
b. Eindigt de periodekampioen van de eerste en/of de tweede periode (of het als zodanig aangemerkte team) ook in de derde periode bovenaan? Dan wordt het eerstvolgende team in de periodestand van de derde periode dat nog geen periodekampioen is (of als zodanig is aangemerkt) beschouwd als de vervangende periodekampioen.
c. Als hiervoor op grond van het aantal punten in de periodestand meerdere teams in aanmerking komen, dan is het doelsaldo van de betreffende periode beslissend. Als ook het doelsaldo gelijk is, dan is het aantal doelpunten vóór beslissend. Als ook dit gelijk is, dan volgt een beslissingswedstrijd respectievelijk een halve competitie.

 

Speelgerechtigdheid
 
1. Een speler die 15 of meer competitiewedstrijden voor een of meer hogere elftallen heeft gespeeld in enig seizoen, mag niet meer voor een lager elftal in competitie- en/of bekerwedstrijden spelen, behoudens dispensatie van het desbetreffende bestuur.
2. Een speler, die een gedeelte van de wedstrijd heeft gespeeld, wordt in dit verband geacht de gehele wedstrijd te hebben gespeeld.
 
Overzicht invallersbepalingen
 

Categorie

Klasse

Aantal wissels

Mannen

Hoofdklasse t/m 5e klasse

3 wisselspelers

Mannen

Reserve hoofdklasse t/m reserve 3e klasse

5 wisselspelers

Mannen

Reserve 4e t/m reserve 6e klasse

5 wisselspelers + doorwisselen

 
Scheiding categorie A en B senioren
 
De volgende klassen behoren in het district Zuid II tot categorie A:

- Mannen veldvoetbal standaard hoofdklasse t/m de 5e klasse;

- Mannen veldvoetbal reserve hoofdklasse t/m de reserve 3e klasse

 
Verplaatsen van wedstrijden in datum en/of tijd (Categorie A; 1e en 2e elftal)
 
Voor categorie A geldt dat de datum en/of het de aanvangstijd van de wedstrijd op schriftelijk verzoek van beide verenigingen door de KNVB kan worden gewijzigd. Deze wedstrijd moet echter altijd voorafgaand aan de oorspronkelijke wedstrijddatum worden gespeeld.
 
Snipperdag (Categorie B; 3e elftal)
 
Verzoeken tot vrijstelling door de inzet van een snipperdag worden in de periode van start competitie tot en met het eerste volledige weekend van de maand maart verleend voor wedstrijden die in die periode zijn vastgesteld, met een maximum van één wedstrijd per seizoen per team.
- Voor een bekerwedstrijd kan geen snipperdag worden aangevraagd.
- Een verzoek om gebruik te maken van een snipperdag wordt alleen in behandeling genomen als dit verzoek op dinsdag 12.00 uur, voorafgaand aan de wedstrijd, op het betreffende steunpunt aanwezig is.
- Wedstrijden die vastgesteld staan in de periode van 23 september t/m 31 januari mogen in onderling overleg verplaatst worden, maar moeten wel in deze periode gespeeld worden. Wedstrijden die vastgesteld staan in de periode van 1 januari t/m 1 juni mogen in onderling overleg verplaatst worden, maar moeten gespeeld zijn voor de laatste twee competitierondes van 19/20 en 26/27 mei. De onderlinge afspraak moet zijn gemaakt vóór de oorspronkelijke speeldagdatum.

 
Tijdstrafregeling

In de categorie B wordt gewerkt met een tijdstrafregeling. De scheidsrechter is verplicht deze tijdstrafregeling toe te passen.
- Een tijdstraf duurt 10 minuten
- Het opleggen van een tijdstraf heeft geen verdere gevolgen voor de betrokken speler, dat wil zeggen dat er later geen andere straf uitgesproken kan worden.
- De tijdstraf kan slechts eenmaal per speler per wedstrijd worden opgelegd bij een eerste waarschuwing. Hierbij moet de scheidsrechter wel de gele kaart tonen. Krijgt een speler een tweede waarschuwing dan volgt de rode kaart.
 
Registratiesystemen amateurvoetbal
 
Nieuwe staffel gele kaarten
Vanaf seizoen 2017-2018 is er bij het registreren van waarschuwingen een onderverdeling in drie categorieën:
 1. Registraties uit competitiewedstrijden (inclusief beslissingswedstrijden voor promotie, degradatie of periodekampioenschap en kampioenswedstrijden);
 2. Registraties uit bekerwedstrijden;
 3. Registraties uit promotie- en degradatiewedstrijden/play-offs.

Staffel waarschuwingen reguliere competitie
 
Aantal registraties
Aantal wedstrijden uitsluiting
1
0
2
0
3
0
4
0
5
1
6
0
7
1
8
0
9
1
en vervolgens steeds 1.
 
Iedere vijfde, zevende, negende en volgende registratie die een speler krijgt, betekent uitsluiting voor de eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd voor deze speler. Deze speler is dus niet uitgesloten voor bekerwedstrijden.

Staffel waarschuwingen bekercompetitie
 
Aantal registraties
Aantal wedstrijden uitsluiting
1
0
2
1
3
0
4
1
en vervolgens steeds 1.
Iedere tweede, vierde en volgende registratie die een speler krijgt, betekent uitsluiting voor de eerstvolgende bekerwedstrijd voor deze speler. Deze speler is dus niet uitgesloten voor competitiewedstrijden of daarmee samenhangende wedstrijden.

Staffel waarschuwingen promotie- of degradatiewedstrijden
 
Aantal registraties
Aantal wedstrijden uitsluiting
1
0
2
1
3
0
4
1
en vervolgens steeds 1.
Iedere tweede, vierde en volgende registratie die een speler krijgt, betekent uitsluiting voor de eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd voor deze speler. Deze speler is dus niet uitgesloten voor een bekerwedstrijden.

Twee gele kaarten in één wedstrijd
Wanneer een speler twee gele kaarten krijgt in een competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd heeft dit tot gevolg dat de speler is uitgesloten van deelname aan competitiewedstrijden en daarmee samenhangende wedstrijden totdat zijn team de eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd heeft gespeeld. Deze speler is dus niet uitgesloten voor bekerwedstrijden.
Wanneer een speler twee gele kaarten krijgt in een bekerwedstrijd heeft dit tot gevolg dat de speler is uitgesloten van deelname aan bekerwedstrijden totdat zijn team de eerstvolgende bekerwedstrijd heeft gespeeld. Deze speler is dus niet uitgesloten voor competitiewedstrijden of daarmee samenhangende wedstrijden.

Gewijzigde directe rode kaartregeling
Een speler of wisselspeler die voor, tijdens of na een competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd door de scheidsrechter is bestraft met een directe rode kaart, is voor geen enkel team speelgerechtigd om uit te komen in competitiewedstrijden en daarmee samenhangende wedstrijden tot en met de dag waarop zijn team de eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd heeft gespeeld. Dit geldt niet wanneer de aanklager amateurvoetbal de tuchtzaak seponeert of de tuchtcommissie of commissie van beroep de speler vrijspreekt.
Een speler of wisselspeler die voor, tijdens of na een bekerwedstrijd door de scheidsrechter is bestraft met een directe rode kaart, is voor geen enkel team speelgerechtigd om uit te komen in bekerwedstrijden tot en met de dag waarop zijn team de eerstvolgende bekerwedstrijd heeft gespeeld. Dit geldt niet wanneer de aanklager amateurvoetbal de tuchtzaak seponeert of de tuchtcommissie of commissie van beroep de speler vrijspreekt.

Reikwijdte uitsluitingen
Uitsluitingen die worden opgelegd als gevolg van overtredingen in het veldvoetbal zijn niet van toepassing op zaalvoetbal en omgekeerd, tenzij het tuchtrechtelijk orgaan gelet op de ernst van de overtreding anders beslist.
Uitsluitingen die worden opgelegd naar aanleiding van overtredingen in competitiewedstrijden of met de competitie samenhangende wedstrijden zijn niet van toepassing op bekerwedstrijden en omgekeerd, tenzij het tuchtrechtelijk orgaan gelet op de ernst van de overtreding anders beslist.
De tuchtrechtelijke organen zijn de aanklager, de tuchtcommissie en de commissie van beroep.

Wat zijn met de competitie samenhangende wedstrijden?
Een met de competitie samenhangende wedstrijd is een promotie- en degradatiewedstrijd/play-offs, maar bijvoorbeeld ook een beslissingswedstrijd voor promotie, degradatie of periodekampioenschap en een kampioenswedstrijd.
 
Bekendmaking straffen
Een opgelegde straf wordt schriftelijk aan betrokken speler medegedeeld. Daarnaast wordt de straf digitaal gepubliceerd dan wel op een andere door de algemene vergadering amateurvoetbal te bepalen wijze gepubliceerd.
 
Vervallen verklaren van registraties
Na afloop van het seizoen zullen alle gegeven en geregistreerde waarschuwingen in alle categorieën als vervallen worden beschouwd. Maar een schorsing of een komende schorsing wordt meegenomen naar nieuwe seizoen.
 
Afkortingen uitslagenlijst
 
Op de standenlijsten komen - naast de uitslagen van de gespeelde wedstrijden - speciale afkortingen voor. De globale betekenis van de afkortingen luidt als volgt:

AFG

=

afgelast

BNO

=

bezoekend team niet opgekomen

GOB

=

gestaakt wegens onvoldoende spelers uitspelend team

GOT

=

gestaakt wegens onvoldoende spelers thuisspelend team

GVS

=

geen vervangende scheidsrechter

GWO

=

gestaakt wegens ongeval

GWT

=

gestaakt wegens tuchtzaak

GWW

=

gestaakt wegens weersomstandigheden

NOB

=

niet opkomen beide teams

SNO

=

scheidsrechter niet opgekomen

TAS

=

terreinafkeuring door scheidsrechter

TNO

=

thuisspelend team niet opgekomen

WNO

=

wedstrijdformulier niet ontvangen

WOV

=

wedstrijd ongeldig verklaard

----------

 

 • Fysiotherapie Lindenheuvel
  Fysiotherapie Lindenheuvel
 • Metsemakers
  Metsemakers
 • Hensgens
  Hensgens
 • Stans Hairstyling
  Stans Hairstyling
 • Hotel Normandie Geleen
  Hotel Normandie Geleen
 • A.A. Wagemans BV
  A.A. Wagemans BV
 • Gerrits Winkel
  Gerrits Winkel
 • Likabo
  Likabo
 • Van Kessel Autohandel
  Van Kessel Autohandel
 • MPD
  MPD
 • Agron
  Agron
 • Jo Sluyter
  Jo Sluyter
 • Druk&Print
  Druk&Print
 • Baetsen Group
  Baetsen Group
 • Rass Bandenspecialist
  Rass Bandenspecialist
 • Jupiler
  Jupiler
 • Jumbo
  Jumbo
 • Bosmi
  Bosmi
 • CV & Waterservice Emile
  CV & Waterservice Emile
 • Restaurant Hafenstube
  Restaurant Hafenstube
 • Coorens
  Coorens
 • Bloemenmarkt Boree
  Bloemenmarkt Boree
 • Rabobank Sittard-Geleen
  Rabobank Sittard-Geleen
 • Volkshoes
  Volkshoes
 • &Leven
  &Leven
 • Maurice Lemmens
  Maurice Lemmens
 • Cafe de Paesjsjtal
  Cafe de Paesjsjtal