Privacy Verklaring Klik Hier

Arrow up
Arrow down

RKFC Lindenheuvel - Heidebloem Combinatie

Correspondentieadres : Postbus 182, 6160 AD Geleen

Get Adobe Flash player

Jarigen :

23 aug;Timo Houben, Abdelmagio Karraz, Tom Poussart, Stef Delarue
25 aug;Alem Zekiri, Andrew Pfeiffer
26 aug;Chloe de Kleijn
27 aug;Jordy Mahwin, Lorenzo Willems
29 aug;Lecittu Piga
03 sept;Jarno Hurkens
05 sept;Giovannu Kerstens, Finn Veugelers
06 sept;Mohamed Habibi
07 sept;Sim Puttileihalat
08 sept;Khalid Boukyoud

inloggen

Alleen bestemt voor geautoriseerde gebruikers

Facebook

Foto Album

Klik/Druk op 1 van de logo's

Nieuwe Talenten

      Klik HIER voor meer info 

Print Friendly, PDF & Email
Privacy Policy
 
RKFC Lindenheuvel Heidebloem Combinatie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. RKFC Lindenheuvel Heidebloem Combinatie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (bijvoorbeeld aanmelding lid KNVB via Sportlink);
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 
Als RKFC Lindenheuvel Heidebloem Combinatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Eric Breidenbach, voorzitter:
Jo van Kempen, secretaris:
 
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Wel wijzen wij er op dat de KNVB via Sportlink de gegevens van het aanmeldformulier nodig hebben om het lidmaatschap te kunnen registreren. Zonder deze gegevens is een lidmaatschap niet mogelijk.
 
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 
 • Hensgens
  Hensgens
 • Coorens
  Coorens
 • Jumbo
  Jumbo
 • Volkshoes
  Volkshoes
 • Metsemakers
  Metsemakers
 • Likabo
  Likabo
 • Cafe de Paesjsjtal
  Cafe de Paesjsjtal
 • &Leven
  &Leven
 • Baetsen Group
  Baetsen Group
 • Bosmi
  Bosmi
 • Agron
  Agron
 • Restaurant Hafenstube
  Restaurant Hafenstube
 • Hotel Normandie Geleen
  Hotel Normandie Geleen
 • CV & Waterservice Emile
  CV & Waterservice Emile
 • MPD
  MPD
 • Bloemenmarkt Boree
  Bloemenmarkt Boree
 • Maurice Lemmens
  Maurice Lemmens
 • Stans Hairstyling
  Stans Hairstyling
 • Rabobank Sittard-Geleen
  Rabobank Sittard-Geleen
 • A.A. Wagemans BV
  A.A. Wagemans BV
 • Van Kessel Autohandel
  Van Kessel Autohandel
 • Fysiotherapie Lindenheuvel
  Fysiotherapie Lindenheuvel
 • Druk&Print
  Druk&Print
 • Jupiler
  Jupiler
 • Gerrits Winkel
  Gerrits Winkel
 • Jo Sluyter
  Jo Sluyter
 • Rass Bandenspecialist
  Rass Bandenspecialist